• Twórczy
  Przedszkolak
  Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Twórczy Przedszkolak w Lesznie
 • Twórczość
  Inspirujemy dzieci do twórczych działań i kreatywnego myślenia.
  Rozwój poprzez szeroko rozumiany aspekt tworzenia.
  Muzyka
  Już od progu przedszkola wita dzieci muzyka - dobrana adekwatnie
  do tematyki, pory roku, nastroju - scala wszelkie działania w przedszkolu.
  Język obcy
  Dzieci mają kontakt z językiem podczas codziennych czynności
  co pozwala na przyswajanie nowego słownictwa w spsób naturalny.
  Dla rodziców
  "Twórczy rodzic - twórcze dziecko" - nasze autorskie warsztaty dla rodziców
  jak kreatywnie spędzać czas z własnym dzieckiem.

Twórczy Przedszkolak to twórcze myślenie wszechobecna muzyka język obcy doświadczenie i wiedza warsztaty dla rodziców dogodna lokalizacja

Twórczość
Muzyka
Edukacja przez zabawę
Nasze zdjęcia

Z życia przedszkola

Dzień Kundelka

Dzień Niepodległości- 11 XI 2018r

Jasełka 2018r

Mikołki 2018r


Oferta programowa

w ramach czesnego oferujemy

Realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN

Komunikowanie się z dziećmi w sposób dwujęzyczny

Nauka języka angielskiego z lektorem ze Szkoły Językowej

Zajęcia profilaktyczne usprawniające aparat artykulacyjny przy użyciu różnorodnych pomocy i narzędzi

Warsztaty

Zajęcia umuzykalniające

Koncerty

Zajęcia taneczne

Wycieczki

Zajęcia badawcze ( fizykochemiczne i przyrodnicze) dostosowane do możliwości dzieci

Zajęcia ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne

Zajęcia kreatywnego myślenia i działania w oparciu o programy własne

Nauka języka hiszpańskiego z lektorem ze Szkoły Językowej

Wspomaganie rozwoju dzieci według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Wprowadzenie elementów modelu Naturalnej Nauki Języka

Pedagogika zabawy - Klanza

Teatrzyki

Wizyty ciekawych osób

Terapię ręki

Opieka psychologa ( według potrzeb)

Rytmika


rodzicom oferujemy nieodpłatnie następujące warsztaty

Kurs pierwszej pomocy medycznej

"Twórczy rodzic - twórcze dziecko" oraz "Kreatywne rysowanie"

Cuda z papieru

Dialog z muzyką

Lalki - motanki


Więcej informacji w zakładce Warsztaty dla rodziców.