Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia


6.30 - 8.00 schodzenie się dzieci, integracja w grupie, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8.00 - 8.30 zabawy ruchowe, gimnastyczne, ze śpiewem, dramowe, integracyjne, (także w języku angielskim), ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.

8.30 - 8.35 przygotowania do śniadania- mycie rąk, czynności samoobsługowe.

8.35 - 9.00 śniadanie.

9.10 - 10.00 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (realizacja podstawy programowej, programów autorskich w oparciu o plan roczny i plany miesięczne z uwzględnieniem wszystkich sfer rozwojowych).

.

10.00 - 10.30 swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

10.30 - 10.45 drugie śniadanie.

10.50 - 11.30 spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11.40 - 12.30 zajęcia dodatkowe.

12.30 - 13.00 przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, samoobsługowe.

13.00 - 13.30 obiad.

13.30 - 14.15 odpoczynek, relaksacja, bajkoczytanie, leżakowanie.

14.20 - 15.00 kreatywne zabawy plastyczne, kreatywny ruch, taniec, działania empiryczne - prace indywidualne bądź w zespołach.

15.00 - 15.05 przygotowanie do podwieczorku.

15.05 - 15.20 podwieczorek.

15.25 - swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, prace indywidualne reedukacyjne, rozchodzenie się dzieci do domów.