Zapisy i opłaty

Zapisy i opłaty


Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5-6 lat. Zapisy odbywają się cały rok. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie:

  • wypełnionej karty zgłoszenia dziecka,
  • umowy o świadczeniu usług dydaktyczno wychowawczych,
  • uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 400 zł (opłata ta jest jednorazowa i bezzwrotna),

i złożenie wyżej wymienionych dokumentów przez rodziców lub opiekunów u dyrektora placówki.

Czesne za cały dzień (od godz. 7:00 do godz. 17:00) pobytu dziecka wynosi 650 zł na miesiąc.
Czesne za pół dnia (od godz. 7:00 do godz. 13:00) pobytu dziecka wynosi 500 zł na miesiąc.

Dodatkowo do podanych kwot doliczamy koszty dziennego wyżywienia. Oferujemy następujące posiłki w ciągu dnia: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.
Rodzice otrzymują zwrot kosztów żywienia, jeśli zgłoszą nieobecność dziecka w danym dniu do godziny 9.00.

Szczegółowych informacji dotyczących wolnych miejsc, zapisów i opłat udzielamy telefonicznie: 511 341 488.

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są też w dokumentach takich jak: Statut Przedszkola, Organizacja pracy przedszkola (Godziny i terminy otwarcia, Ramowy rozkład dnia, Kalendarz uroczystości) – również do wglądu u dyrektora placówki.